Jdi na obsah Jdi na menu
 

Richard Rohr, Louis Glanzman – Duchovní bratři, Muži bible mluví k mužům dneška

7. 6. 2007

Kniha Richarda Rohra představuje dvanáct mužů, kteří mají v Bibli své neopomenutelné místo a kteří představují pro náš dnešní svět výzvu. Co těchto dvanáct mužů může říci dnešnímu člověku, jaký odkaz pro něj mohou jejich životy mít a co může v našich osudech korespondovat s osudy těchto postav? Mají tito lidé pro nás ještě nějaký význam? Jsou to pouhé historické postavy nebo je možné je brát jako lidi, kteří působí v našich životech stále? Při čtení knihy dospějeme k názoru, že tito významní muži promlouvají k našim srdcím svojí odvahou, silou, moudrostí, současně ovšem i svými nedostatky a hříchy a až příliš nápadně se jejich životy podobají tomu, co prožíváme my, v této době, na počátku nového tisíciletí. Jejich výzvy jsou i naše výzvy, jejich starosti jsou i našimi starostmi a jejich odvaha je i naše odvaha, se kterou se vrháme do víru života.

 

Rohr líčí osudy dvanácti mužů, jsou jimi Abrahám, Mojžíš, David, Izaiáš, Jan Křtitel, Petr, Pavel, Timotej, Jan Evangelista, Eliáš, Josef a nakonec Ježíš. Kniha je doplněna nádhernými ilustracemi Louise Glanzmana, které sami o sobě ukazují hloubku jednotlivých postav a nutí k zamýšlení. Na začátku každé kapitoly je uveden krátký citát z Bible, který pojednává o dané postavě.

 

Je těžké vybrat si jednu z postav a přiblížit její osud. Vybral jsem si Mojžíše, který mi je blízký svojí odvahou postavit se Bohu a klást Mu otázky. Mojžíš se nespokojí s pouhou Boží dokonalostí, nestačí mu slepě následovat Boha bez toho, aniž by věděl co je jeho cílem, pře se s Bohem a i když nakonec uzná Boží autoritu a svoji podřízenost, zachovává si svoji hrdost a odvahu. Tím se může dostat do konfliktu s určitým výkladem písma, které zdůrazňuje poslušnost a kladení otázek Bohu považuje za něco nemístného. Pro Mojžíše je však kladení otázek klíčové a Bůh Mojžíše bere jako partnera. ObrazekUkazuje nám svým životem, že ve vztahu k Bohu i našemu životu je více otázek než odpovědí a že máme právo tyto otázky nadnést a žádat odpovědi. Dalo by se totiž říct, že Bůh podporuje naši odvahu, která je základem svobody a neodsoudí nás, když Ho budeme žádat o vysvětlení. Naopak v naší zvědavosti či touze nebo až dychtivosti po odpovědích nás bude podporovat. Nemůžeme sice čekat, že nám bude na vše poskytnuto vysvětlení, máme však právo se ptát. A to dělá i Mojžíš, který je postaven před velký úkol vyvést izraelský lid do Země zaslíbené.

 

Autor na Mojžíšovi ilustruje propojení spirituality se sociální angažovaností. Mojžíš se často odebíral k modlitbě, aby si odpočinul a načerpal novou sílu a ujasnil si své další působení. Při rozmluvě s Bohem je Mojžíš konfrontován se svým politickým posláním postavit se faraónovi a vyzvat ho, aby přestal utiskovat zotročené Židy. Toto propojení mezi spiritualitou a sociální angažovaností je podstatou židovsko-křesťanské tradice. Ještě názorněji to později ukazuje Ježíš, který se často uchyluje do ústraní k modlitbě, aby si odpočinul. Současně však nepřestává hlásat vizi Božího království a naději pro všechny lidi na zemi. Toto propojení nám může ukázat i náš směr, náš život pohybující se ve dvou rovinách, může nám dát možnost, jak jednat a současně být v ústraní.

 

 

Rohr, R., Glanzman, L. (2005): Duchovní bratři, Muži bible mluví k mužům dneška, Brno, Cesta

 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Bůh

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář